Simulátor návrhování přehrad

Aplikace slouží k základnímu navrhovu vodních nádrží na území České republiky. Aplikace umožňuje spočítat základní hydrologické údaje vodních toků na území České republiky. Původní aplikace byla vyhotevená v rámci mé diplomové práce (odkaz) a je dále rozvíjena.

Upozornění veškeré spočtené údaje jsou tu uváděny bez jakékoliv záruky. Je na uživateli, aby vyhodnotil přesnost uvedených údajů. Uživatelský manuál k programu ve formátu pdf je ke stažení - ZDE.

V případě dotazů, či připomínek se neváhejte napsat na email: a-hromada@seznam.cz, či info@tv-adams.wz.cz.

Kliknutím na mapu zvolte osu hráze
Máte již navrženou nádrž?
Plocha: 0 ha

Adam Hromada • email: info@tv-adams.wz.cz • 2010-2024