Výpočet ztrát třením tlakového potrubí

Tato webová aplikace slouží k rychlému online výpočtu ztrát třením na kruhovém potrubí. Je vhodná například ke kontrole školní úloh kvůli možnosti zobrazení mezivýsledků.

Budeme rádi, pokud si stáhnete naší aplikaci pro android Hydro Výpočty z Google play.

Nyní na Google Play

Poznámka ke zadávaní hodnot

Průtok Q - lze zadávat v l/s a m3/s

Viskozita ν - v tabulce je předdefinována viskozita vody při 20°C, ale lze změnit za svojí hodnotu. Zadávejte ve formátě ,,hodnota" x 10-6 m2/s.

Zadejte parametry potrubí

Průměr D: mm
Délka L: m
Drsnost Δ: mm
Průtok Q:
Viskozita: 10-6 m2/s

Relativní drsnost: Δ / D =
Rychlost: v = m/s
Reynoldsovo číslo: Re =
Oblast:
Hraniční Rey. číslo: Rem =
Ztrátový součinitel: λ =

Ztráty třením: Zt = m

Chybně zadána !

Jak program pracuje

Ztráty třením v potrubím jsou počítány vzorcem: Zt = λ * L / D * v2 / (2g), kde:
λ - ztrátový součinitel [-]
L - délka potrubí [ m ]
D - průměr potrubí [ m ]
v - rychlost v potrubí [ m/s ]
g - gravitační zrychlení - 9,81 [ m/s2 ]

Výpočet ztrátové součinitele
Program používal tři různé empirické vzorce podle různých oblastí. Každý vzorec má určité rozmezí své platnosti. Pokud zadané vstupy nebudou odpovídat ani jednomu intervalu platných hodnot, ztráty nebudou spočítány. Určení zda-li se jedná o přechodnou, anebo kvadratickou oblast je použit vzorec podle Johanna Nikuradse.

Hydraulicky hladké potrubí
Pokud je relativní drsnost menší než 0,00001, program počítá potrubí jako hydraulicky hladké.
K výpočtu je použit Altšův vzorec pro hydraulické hladké potrubí, který má platnost v rozmezí hodnot Reynoldsova čísla od 4x103 do 1012.

Přechodná oblast
Pro výpočet v přechodné oblasti je použit vzorec pana El-Abdala, který má platnost v rozmezí Reynoldsova čísla 104 až 108 a realativní drsnosti menší než 0,1.

Kvadratická oblast
Pro výpočet v kvadratické oblasti je použit vzorec Nikuradse, který má platnost při Reynoldsově čísle větší něž 4000.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?