Výpočet přepadu přes přeliv online

Online výpočet přepadu slouží k výpočtu průtoku obdélníkového přepadu. Výpočet umožňuje vložit svůj součinitel přepadu anebo ho program sám výpočte. Do výpočtu lze také vložit vliv zatopení přelivu.

Vyberte geometrie přepadu - z nabídky je možné vybrat ze 4 tvarů přelivu. Pokud máte svojí hodnotu součinitele přepadu zvolte možnost ,,vlastní výběr".

Světlá šířka b m
Výška přepadajícího h: m

Vyberte geometrie přepadu

Ostrohranný přeliv Zaoblený přeliv - Kramel
Zaoblený přeliv - Rehbock Proudnicový přeliv
nebo vložte svojí hodnotu:
Vlastní hodnota

Zadejte parametry

Prosím nejdřív zadejte typ přelivu nebo vložte svojí hodnotu m

Výška přelivu s: m

Výška přelivu s: m
Poloměr zaoblení r: m

Výška přelivu s: m
Poloměr zaoblení r: m

Návrhová výška hn: m

Součinitel přepadu m:

Zatopení přelivu

Výška zatopení přelivu hσ: m

Chybně zadána hodnota!

Nebyla splněna podmínka pro použití vzorce!

Průtok: m3/s

Součinitel přepadu m:

Součinitel zatopeni σz:

Jedná se o přepad

Jak program pracuje

Průtok přepadem se spočítá dle přepadové rovnice.

Přepadová rovnice: $$Q=\sigma_z \cdot m\cdot b \cdot\sqrt{2g}\cdot h_0^{3/2}$$ Použité rovnice pro součinitele předadu:

Bazinův ostrohranný přeliv: $$m= 0.405+\frac{0.003}{h}\cdot\left[ 1+0.55\cdot\left( \frac{h}{h+s} \right)^{2} \right] $$

Zaoblený přeliv - Kramer: $$m=\frac{2}{3}\left[1.02-\frac{1.015}{\frac{h}{r}+2.08}+\left[ 0.04\cdot\left( \frac{h}{r}+0.19\right)^{2}+0.0223\right]\cdot\frac{r}{s}\right]$$

Zaoblený přeliv - Rehbock: $$m=\frac{2}{3}\cdot\left( 0.312+\sqrt{0.3-0.01\cdot\left( 5-\frac{h}{r} \right)^{2}}+0.09\cdot\frac{h}{s} \right)$$ $$\text{Pro:} \quad 0.03\lt r\lt s, \quad h\le r\cdot\left( 6-\frac{20r}{s+3r} \right)$$

Proudnicový přeliv: $$\text{Když:} \ \frac{h}{h_n}\ge 0.7; \ m=0.510 \cdot\left( 0.94+0.06 \cdot\sqrt{\frac{h}{h_n}} \right)$$ $$\text{Když:} \ \frac{h}{h_n}\lt 0.7; \ m=0.510 \cdot\left( 0.72+0.32 \cdot\sqrt{\frac{h}{h_n}} \right)$$

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?