Úvod

Státy

Vodní díla

Vodní cesty

MVE

Seznamy

Mapy

Vodní díla

Kategorie

Přehrady
Pohyblivé jezy
Pevné jezy
PVE
Vodní kanály
Jezera
Rybníky
Jiné

Zde naleznete všechny detailně popsané vodní díla či jezera, o kterých jsme psali.
Pokud chcete vodní díla třídit podle státu, klikněte v pravém sloupci na "Státy".TV-ADams info@tv-adams.wz.cz