Úvod

Státy

Vodní díla

Vodní cesty

MVE

Seznamy

Mapy

Seznamy

Prehrady | Vodní elektrárny | Vodní cesty | Přehledy |

Zajímavosti | Jiné

Přehradní nádrže a hráze

Největší přehradní nádrže ČR podle rozlohy
Největší přehradní nádrže ČR podle objemu

Vodní elektrárny

Největší vodní elektrárny v Česku
Největší vodní elektrárny v Chorvatsku
Největší vodní elektrárny na Slovensku
Největší vodní elektrárny ve světě

České řeky
Vodní elektrárny v povodí Labe
Vodní elektrárny v povodí Moravy
Vodní elektrárny v povodí Odry

Evropské řeky
Vodní elektrárny na Dunaji
Vodní elektrárny na Rýně
Vodní elektrárny na Váhu

Vodní cesty

Nejdelší evropské plavební kanály - mezinárodní významu

Přehledy

Výroba elektrické energie v Evropě - 2008
Výroba elektrické energie v Evropě - 2014

Zajímavosti

Česká vodní ,,nej"
Historie vodních děl v českých zemích

Jiné

Přečerpávací vodní elektrárny
Vltavská kaskáda