Úvod

Státy

Vodní díla

Vodní cesty

MVE

Seznamy

Mapy

Přehrada Gabčíkovo

Galerie | Technické údaje | Video | Mapa

Popis

Vodní dílo Gabčíkovo je největší vodní plochou Slovenska a hydroelektrárna vyrobí okolo 8% roční spotřeby Slovenska.
VD se skládá ze dvou stupňů Gabčíkovo a Čunovo,které tvoří vodní nádrž Hrušov a přívodní kanál k zdymadlům na Gabčíkovo.

Na přehradě Gabčíkovo jsou umístěny dvě plavební komory o délce 275 m a šířce 34 m.Plavební komory se plní osmi kanály o rozměrech 4x4 m.Na jedno přeplavení je potřeba kolem 0,2 mil.m3 vody.
V hydroelektrárně je umístěny osm turbínu typu Kaplan (4-K-15G) o průměru 9,3 m a o váze 1225,5 tun. Projektovaná roční výroba je 2 650 Gwh,ale elektrárna nemůže pracovat ve špičkovém režimu bez vybudování vyrovnávací přehrada Nagymaros a tak pracuje v průtočním nebo pološpičkým režimu s průměrnou roční výrobou 2200 Gwh.

Stupeň Čunovo má 27 přelivů,které slouží k odvedení povodňových vln a ledových ker do starého koryta Dunaje.
Na přehradě jsou umístěny čtyři turbíny typu Kaplan o celkovém výkonu 24,3 MW.
Pro plavbu ve starém korytě Dunaje je zde umístěna plavební komora,která je rozdělena na dvě komory o šířce 24 m,délce velké komory 130,7 m a o délce malé komory 55,7 m.

Čunovo tvoří vodní nádrž Hrušov o rozloze 2518 ha objemu 110,831 mil.m3.K plavebním komorám umístěna na VD Gabčíkovo vede 13,6 km dlouhý přívodní kanál o objemu 84,75 mil.m3,tedy nádrž Hrušov a přívodní kanál mají celkový objem 195,581 mil.m3.

Historie
Roku 1952 začala příprava na vodním dílu rozkládající se na území Slovenska i v Maďarska.
Dne 16.září 1977 byla podepsána smlouva Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou,která zaručovala společné investice,podíl výkonu vodní elektrárny Gabčíkovo a podobně.
Za rok byli zahájeny práce na území Slovenské a roku 1980 i na území maďarska.
Roku 1989 se zastavila práce na Maďarské části vodní díla Dunakiliti,které nebylo dokončeno,kvůli ekologickými riziky spjaté se přehradou a hydoelektrárnou.

Protože byly pokročilé práce na přehradě Gabčíkovo a bez vybudování hrází a přehrady na Maďarském území nemohlo vodní dílo pracovat museli být navrhnuty alternativy.
A)Dokončit stavbu podle původního plánu (objekty i na území Maďarska).
B)Dokončit jen přehradu Gabčíkovo bez jiných přehrad.
C)Dokončit přehradu Gabčíkovo a vybudovat místu Maďarského Dunakiliti slovenskou přehradu Čunovo.
D)Dokončení pouze horní části nádrže bez přehrady Gabčíkovo.
E)Dokončit přehradu Gabčíkovo bez velké hydroelektrárny.
F)Zakonverzovat vodní dílo.
G)Odstranit všechny úpravy.

Za nejvhodnější byla posouzena alternativa "C" a začalo se na ní pracovat.Stalo se to roku 1991.
V roce 1992 bylo přehrazeno staré koryto Dunaje a spuštěna vodní elektrárna.
Vodní dílo bylo uvedeno do plného provozu 24.října 1992.

Galerie

Přehrada Gabčíkovo ze zadu Přehrada Gabčíkovo Vrata od plavební komory Plavební komora Vodní nádrž Gabčíkovo Nové koryto pod přehrada

Technické údaje

Hydrologické údajeGabčíkovo
Vodní tok Dunaj
Průměrný průtok 2 025 m3/s
Aktuální průtok ZDE (Medveďov)
Historicky nejvýšší 14 000 m3/s (1501)

PřehradaGabčíkovoČunovo
Rok uvedení do provozu 1992 1992
Délka hráze 1 423 m 400 m
Šířka hráze 13 m 12,8 m
Výška hráze 36,6 m 19,3 m

Vodní nádržGabčíkovo
Rozloha 3 966 ha
Objem 195,581 mil.m3
Průměrná hloubka 4,9 m

¨
Vodní elektrárnaGabčíkovoČunovo
Výkon 720 MW 24,3 MW
Roční výroba 2 200 Gwh 175 GWh
typ turbín 8 x Kaplan 4 x Kaplan
Provozovatel Slovenské elektrarne,a.s. Slovenské elektrarne,a.s.
Hltnost turbíny 413-636 m3m/s 100 m3/s
Průměr oběžného kolo 9 300 mm 3 710 mm
Spád 24 - 12,9 m 7,1 - 3,5 m

Plavební komoraGabčíkovoČunovo
Třída (vodní cesty) VIc VIa
Max. výtlak plavidla 18 000 t 6 000 t
Délka 275 m 130,7 m
Šířka 34 m 24 m

Video

Mapa


Slovenská Republika, Trnavský kraj, okres: Dunajská Streda
Zvětšit mapu

Zdroj technických parametrů:

www.gabcikovo.gov.sk
www.bosnagymaros.hu
www.seas.sk

Gabčíkovo

Nejvýkonnější vodní elektrárny na Slovensku
1. Černý Váh 735,16 MW
2. Gabčíkovo 720 MW
3. Liptovská Mara 198 MW

Čunovo

Nejvýkonnější vodní elektrárny na Slovensku
17.Krpeĺan 25,5 MW
18.Čunovo 24 MW
19.Dobšina 24 MW

Přehrada Lipno
Přehrada Lipno

Přehrada Orlík
Přehrada Orlík

Přehrada Jesenice
Přehrada Jesenice

Přehrada Vrané
Přehrada Vrané

PVE Štěchovice
PVE Štěchovice

PVE Černé jezero
PVE Černé jezero

Vodní elektrárna Vydra
Vodní eletrárna Vydra

Přehrada Skalka
Přehrada Skalka

TV-ADams info@tv-adams.wz.cz